Slovenský ráj 2008

Trenčín   (sobota 6. 9.)
Suchá Belá   (neděle 7. 9.)
Stredné Piecky   (pondělí 8. 9.)
Prielom Hornádu   (úterý 9. 9.)
Stratená, Spišský hrad   (středa 10. 9.)
Kláštorská roklina, Veľký Kyseľ   (čtvrtek 11. 9.)
Veľký Sokol   (pátek 12. 9.)
Levoča, Poprad   (sobota 13. 9.)

© Lukáš Čenovský